สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมิน สัมฤทธิผล

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการประเมินฯ ออกประเมิน สัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบลในสังกัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล … อ่านต่อ >>

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ … อ่านต่อ >>

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา 4 เขต

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 … อ่านต่อ >>

รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.15 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน … อ่านต่อ >>

ทำบุญตักบาตรวัดป่าห้วยกุ่ม

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ                    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ … อ่านต่อ >>

1 2 3 17