โรงเรียนฉิมพลีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้าง ฉิมพลีมา