ประชุมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศและให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้านกับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ในครั้งนี้ จำนวน 1 คน คือ นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ ผอ.รร.บ้านหนองขาม อำเภอภูเขียว