กิจกรรมและผลงาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 8/2563 … อ่านต่อ >>

ทำบุญตักบาตรออกพรรษา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ        รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 63

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียน

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง … อ่านต่อ >>

ขอบคุณทีมงานฝ่ายสถานที่งานเกษียณ 2563

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ในการจัดเตรียมสถานที่และเก็บสถานที่งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งทุกท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดเตรียมสถานที่ได้อย่างสมเกียรติและสง่างามสำหรับผู้เกษียณทุกท่าน และได้เก็บสถานที่อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้… อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน “คือครูผู้อยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท แม้นเกษียณอายุราชการ จิตวิญญาณครูมิมีเกษียณ” … อ่านต่อ >>

โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภาคอีสานตอนล่าง

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม … อ่านต่อ >>

จัดเตรียมสถานที่งานมุทิตาจิต ปี 2563

วันที่ 26 กันยายน 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

สพป.ชย.2 จัดเตรียมสถานที่จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ เยี่ยมให้กำลังใจ คณะครู … อ่านต่อ >>

1 2 3 4 5 14