กิจกรรมและผลงาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงเพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายจำเริญ … อ่านต่อ >>

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.
นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษา โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน          ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้      นายสุดสาคร … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียน

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร … อ่านต่อ >>

1 2 3 4 14