กิจกรรมและผลงาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ CATAS และระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563 และการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง
อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ต้อนรับทีมนักปั่น 3 สาย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบด้วย สายที่ 1 ทีมนักปั่นแก้งสนามนาง-คอนสวรรค์ นำโดย นายสุพจน์ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อ่านต่อ >>

สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัคร และผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) … อ่านต่อ >>

อบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps g-suite … อ่านต่อ >>

1 11 12 13 14