กิจกรรมและผลงาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ … อ่านต่อ >>

พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                        มอบหมายให้ นายโกละเม็ด … อ่านต่อ >>

ทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 มกราคม 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้า และด้านข้างบริเวณประตูทางเข้า-ออก แห่งที่ 2 เพื่อทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายโกละเม็ด … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(Video Conference)โดย ดร.อัมพร อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลภูเขียว

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณ นางสุวิมล รัตนตรัยรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลภูเขียว ที่ให้ความอนุเคราะห์อนุญาตให้วิศกรได้นำเครื่องจักรกล มาปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้า อ่านต่อ >>

ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                 เป็นประธานในการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

          วันที่ 6 มกราคม 2564 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง อ่านต่อ >>

1 2 3 23