อุไรวรรณ ชัยสงคราม

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>