ศุภลักษณ์ ไปนาน

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง … อ่านต่อ >>

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอบ้านแท่น

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ … อ่านต่อ >>

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ … อ่านต่อ >>

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7อำเภอเกษตรสมบูรณ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต … อ่านต่อ >>

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2      เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ … อ่านต่อ >>

กิจกรรมโครงการสานต่อ ChOPA & ChiPA Game สู่การพัฒนาความฉลาดทางการเคลื่อนไหว

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) และโรงเรียนฉิมพลีมา … อ่านต่อ >>

รับชมรายการพุูธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 48/2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา … อ่านต่อ >>

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

1 2 3 4 5 23