ศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 32 ราย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30.น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยย้ำให้ข้าราชการใหม่ทุกคน ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแก้งคร้อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอแก้งคร้อ ครั้งที่ 2/2563 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว นายพลาวุธ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 7 คน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวสุนิษา นามวิจิตร นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อเครื่องเสียง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมการนำเข้าข้อมูลระบบ CATAS และระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดอบรมการนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ปีการศึกษา 2563 และการนำเข้าข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ NISPA ปีการศึกษา 2563 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ … อ่านต่อ >>

1 10 11 12 13