ศุภลักษณ์ ไปนาน

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

ประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้      นายวิจิตร … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิจัย โมเดลการบริหารเขตพื้นที่/นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

        วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม   นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ อ่านต่อ >>

ประชุมคณะกรรมการจัดทำวิจัยโมเดลการบริหารเขตพื้นที่

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นาย วิจิตร … อ่านต่อ >>

กลุ่มอำนวยการและคณะ ได้นำน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็คมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี       ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะ ได้นำน้ำดื่มจำนวน 50 … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการยุทธศาสตร์และแผนระดับรองและนำระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ … อ่านต่อ >>

พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมสารีบท นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2                        มอบหมายให้ นายโกละเม็ด … อ่านต่อ >>

ทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่ 12 มกราคม 2564 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้ดำเนินการปรับพื้นผิวถนนและเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้า และด้านข้างบริเวณประตูทางเข้า-ออก แห่งที่ 2 เพื่อทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายโกละเม็ด … อ่านต่อ >>

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง(Video Conference)โดย ดร.อัมพร อ่านต่อ >>

1 2 3 23