นันทวัฒน์ ดวงภมร

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) … อ่านต่อ >>

อบรมโครงการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พบปะและเยี่ยมให้กำลังใจคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม google Apps g-suite … อ่านต่อ >>

ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 4/63

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 … อ่านต่อ >>

ปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมปลูกต้นทองกวาว ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าหอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับองค์กร … อ่านต่อ >>

ต้อนรับบุคลากรกลุ่มอำนวยการใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาวเกษสุดา ทิวจันทึก

อ่านต่อ >>

ประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

ร.ร.บ้านโคกล่าม เชิญทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ร.ร.บ้านโคกล่าม ขอเชิญผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ เข้าร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร
อ่านต่อ >>
1 2 3