นันทวัฒน์ ดวงภมร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2

อ่านต่อ >>

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาตรามาตรา๓๘ค.(๒)และข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาตรามาตรา๓๘ค.(๒)และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา๓๘ค.(๒)ในตำแหน่งว่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒    ๑. เรื่อง ประกาศการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาตรามาตรา๓๘ค.(๒)และข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา๓๘ค.(๒)ในตำแหน่งว่าง ๖ ตำแหน่ง … อ่านต่อ >>

สอบคัดเลือกพนักงานราชการ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สพป.ชัยภูมิ … อ่านต่อ >>

การจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณบริการอินเทอร์เน็ต (ระยะเวลา 4 เดือน มิถุนายน – กันยายน 2563)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดหาผู้ให้บริการและจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ระยะเวลา 4 เดือน (มิถุนายน – เดือนกันยายน 2563) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ให้โรงเรียนเบิกจ่ายโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ … อ่านต่อ >>

1 2 3