การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563

  1. นำส่งย้าย
  2. ตัวชี้วัดย้ายผู้บริหาร ปี 2563
  3. คำร้องขอย้าย
  4. ตำแหน่งและคาดว่าจะว่าง เกษียณ 30 ก.ย.63