หน้าแรก

กิจกรรมและผลงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2

13 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

กิจกรรมและผลงาน

13 มกราคม 2564

พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2564

กิจกรรมและผลงาน

13 มกราคม 2564

ทำถนนเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดิน เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

กิจกรรมและผลงาน

12 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล

กิจกรรมและผลงาน

11 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณเทศบาลตำบลภูเขียว

กิจกรรมและผลงาน

8 มกราคม 2564

ประชุมทางไกลผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมและผลงาน

6 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมและผลงาน

6 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมและผลงาน

6 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2564

กิจกรรมและผลงาน

5 มกราคม 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการบริหารจัดการศึกษา

กิจกรรมและผลงาน

30 ธันวาคม 2563

รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 49/2563

กิจกรรมและผลงาน

29 ธันวาคม 2563

ประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19

กิจกรรมและผลงาน

29 ธันวาคม 2563

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอคอนสาร

กิจกรรมและผลงาน

28 ธันวาคม 2563

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

กิจกรรมและผลงาน

25 ธันวาคม 2563

พิธีมอบผ้าห่มตามโครงการคลายหนาวให้น้อง ปีที่ 7 อำเภอบ้านแท่น

กิจกรรมและผลงาน

previous arrow
next arrow
Slider

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปี 

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

           

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ – จัดจ้าง